Tjänster
Vi är en auktoriserad, erfaren och engagerad samarbetspartner

Tack vare vår långa historia är vi vana att utveckla innovativa lösningar och kontinuerligt uppdatera våra tjänster så att de lämpar sig för våra kunders behov. Vi satsar på en långsiktig verksamhet, moderna redskap inom IT och övrig service samt en flexibel kundbetjäning. Vi erbjuder tjänster som ger dig den bästa möjliga nyttan – både nu och i framtiden. 

Vi tror på att långvariga kundrelationer är lönsamma för båda parter och vi är måna om våra kunder och deras välmående. Vi har arbetat länge med ekonomiförvaltning tillsammans med erfarna och pålitliga proffs. Därför litar vi starkt på att vi med hjälp av våra tjänster kan erbjuda dig de precis rätta lösningarna så att din administration utvecklas och lever i tiden.

Ekonomiförvaltning
Kunden i fokus genom proaktivitet och innovativ e-redovisning

Vi erbjuder en bred skala av olika tjänster inom ekonomiförvaltning. Våra tjänster inkluderar bokföring, redovisning, koncernredovisning, omfattande rapportering samt löneadministration och HR. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förädla våra kundrelationer och hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för våra kunder. 

Tack vare vår mångsidiga sakkunskap och långa erfarenhet har vi en beredskap att reagera på omväxlande och varierande utmaningar inom ekonomiförvaltningen. Därtill är vi en engagerad och proaktiv samarbetspartner och sätter våra egna mål högt. Tack vare att vi utnyttjar högklassiga teknologiska lösningar i vårt dagliga arbete, har vi vid behov även möjlighet att styra utmanande processer. Vi upplever att det är vår uppgift att ta hand om våra kunder och deras behov.

Vi på Tärnan är kunniga och kundorienterade men framförallt är vi kreativa, och vi strävar efter att hitta de mest lämpliga och effektiva sätten att sköta den ekonomiska styrningen för våra kunder.

Vi erbjuder sakkännedom inom allmän företagsstyrning och ekonomiförvaltning, bl.a. följande tjänster:

 • bokföring, redovisning, koncernredovisning, rapportering och budgetering
 • heltäckande elektroniska tjänster för ekonomiförvaltning, dataöverföring och systemintegrationer
 • utveckling av ekonomiförvaltning och företagsstyrning
 • värdepappersbokföring och -reskontra
 • rapportering till Finansinspektionen (FIVA) och Finlands Bank
 • tjänster i anknytning till betalningsrörelse eller en heltäckande betalningsrörelse 
 • kundfakturering och kundreskontra
 • hantering av leverantörsfakturor och leverantörsreskontra
 • fastighetsförvaltning och hyresreskontra
 • företagsbeskattning och praktiska juridiska tjänster
 • grundandet av nya företag och hanterandet av ärenden relaterade till myndighetsregister 
 • dokumenthantering och arkivering 
 • ett täckande kommunikationspaket gällande myndigheter

I anknytning till rapportering av våra kunders kapitalförvaltning och annat material sköter vi om all kommunikation med våra viktigaste inhemska banker och förmögenhetsförvaltare. Vid behov står vi även i kontakt med motsvarande internationella institutioner.

 • Redovisning och rapportering
  Läs mer

  Våra tillförlitliga och skräddarsydda system gör det möjligt för dig att fokusera på det väsentliga

  En övergång till e-bokföring för med sig en mängd fördelar. Den största nyttan är att all information och data lagras på ett och samma ställe. Tack vare en centraliserad bokföring, som sparar både tid och nerver, har vi mera tid för att hantera helhetsbilden.

  Våra redovisnings-, bokförings- och förvaltningstjänster kan utformas på olika sätt så att de lämpar sig för både inhemska och internationella kunder. Största delen av de lösningar vi erbjuder, utnyttjar flexibla e-redovisningssystem som är mångsidiga och användarvänliga. Tack vare våra molntjänster har du full kontroll över din ekonomiförvaltning, alternativt kan du låta oss ta hand om allt på dina vägnar.

  Som din samarbetspartner lovar vi att planera och verkställa processer som lämpar sig för just dig med tanke på dina individuella behov. Vi använder kända och pålitliga redovisnings- och administrativa system, bl.a.:

  • Visma Fivaldi för redovisning och rapportering 
  • MS Dynamics NAV - ERP system för skräddarsydd ekonomiförvaltning
  • Fatman  och Fivaldi för kommerciella fastighetsbolags och bostadsaktiebolags fastighetsförvaltning
  • Accuna för skräddarsydd ekonomisk rapportering
  • Basware för betalningstrafik

  Vi erbjuder även våra kunder skräddarsydda tjänster, såsom vår värdepappersreskontra m.fl.

 • Löneadministration och HR
  Läs mer

  Vi är måna om dig och ditt team!

  En nöjd organisation är en förutsättning för ett framgångsrikt värv. Vi hjälper dig att hålla reda på din personals behov och rättigheter.

  Till våra egna värden hör att sköta om att både kunder och egen personal mår bra, och därför är det av primärt intresse för oss att erbjuda våra kunder tillförlitliga tjänster i anknytning till personaladministration. Vi ser till att alla dina HR-tjänster och din löneadministration sker på ett pålitligt, noggrant och juridiskt rätt sätt.

  En av de viktigaste ekonomiska uppgifterna i relation till HR är att se till att lönebetalningen åt personalen sker tidsenligt på rätt sätt. Med hjälp av våra skräddarsydda lönetjänster kan vi garantera att lönebetalningen till din personal sker enligt avtal och på ett tryggt och säkert vis. Vi ser till att lönerna räknas och betalas i tid och vi garanterar att alla uppgifter hanteras säkert mellan oss, kunden, personalen, banken och myndigheterna.  

 • Praktisk företagsjuridik och beskattningstjänster
  Läs mer

  För oss är det ytterst viktigt att sköta allt rätt med en gång

  Vi tror på en effektiv riskhantering och en regelrätt styrning av ärenden och processer. För att kunna erbjuda våra kunder det vi lovar har vi förbundit oss till att samarbeta med ett flertal kända och pålitliga företag som erbjuder juridiska tjänster och skatterådgivning. Vi konsulterar våra samarbetspartners för att kunna erbjuda deras kunnande och ge dig den bästa möjliga nyttan av en heltäckande tjänst.

  Våra tjänster inkluderar både juridiska tjänster och skatterådgivning till finländska företag, privatpersoner och internationella bolag som överväger att utvidga sin verksamhet till Finland. Vi hjälper till med flera processer, t.ex. kan vi ta hand om att sköta rapporteringar, anmälningar och arbetstagarnas skatteärenden. Därtill inkluderar våra tjänster ett flertal olika juridiska tjänster och skatterådgivning.

 • CFO- och Controller-tjänster
  Läs mer


  Vi hjälper dig på en kontinuerlig basis, då något oförutsett inträffar och under omvälvande förändringar

  Ekonomidirektörens och redovisningschefens uppgifter kräver en otrolig mängd kunnande och en förmåga att styra helheter, ta hand om varierade uppgifter och bära ansvar för interna processer. För oss är det en fråga av största vikt, att vårt samarbete grundar sig på ömsesidigt förtroende och engagemang. Vi erbjuder råd och hjälp t.ex. med att utnämna en rättsperson, upprätta löpande bokföring och redovisningspraxis samt med att sköta om rapportering och övriga motsvarande processer. Våra tjänster garanterar att din ekonomiförvaltning både utförs och utvecklas på ett ansvarsfullt, noggrant och långsiktigt sätt.

  Tack vare våra CFO- och Controller-tjänster kan du t.ex. få en tillfällig direktör från vår egna organisation under en tid då ditt företag eller organisation genomgår en förändring. Vår expert arbetar i så fall samtidigt aktivt med att hitta och rekrytera en ny direktör åt dig. Våra CFO- och Controller-tjänster inkluderar:

  • bokföring, redovisning och rapportering  
  • löneadministration och HR 
  • faktureringsaspekter och - utvärdering 
  • betalningsrörelse 
  • budgetering med utvecklimg 
  • likviditetsstyrning
  • uppföljning och rapportering
  • årsberättelser och övriga motsvarande rapporter
  • inkomstbeskattning och övriga skatterelaterade tjänster
  • rådgivning i fråga om olika finansiella arrangemang
 • Internationella tjänster
  Läs mer

  Verksamhet över gränserna - internationella aspekter

  Global företagsverksamhet är vardag, men om du tänker rikta din verksamhet mot nya marknader utomlands kräver det ofta flera administrativa åtgärder, allt i takt med ett ökat ansvar för företaget. Vi hjälper våra internationella företagskunder att anpassa sig till marknaderna och att öppna dotterbolag och filialer i Finland.

  Med hjälp av våra internationella tjänster, som bl.a. inkluderar skatterådgivning samt juridiska tjänster i relation till t.ex. personaladministration, försäkrar du dig om att ditt företag med säkerhet följer alla lokala lagar och förordningar samt avtalade anställningsvillkor. Vi har även beredskap att hjälpa dig med att sköta kommunikationen med lokala myndigheter och att göra och fylla i relevanta anmälningar och ansökningar. Ta kontakt med oss, så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter en verksamhet i Finland kan bereda ditt företag.

Administrativa tjänster
Stiftelse- och föreningstjänster samt tjänster för Family Office -företag och kapitalförvaltare

Stiftelser, föreningar, sällskap och andra samfund är tvungna att tackla en mängd utmaningar i anknytning till bland annat ekonomiförvaltning. Därtill är de skyldiga att producera en hel del rapporter under årets gång. De team som bär ansvar för dessa uppgifter inom allmännyttiga organisationer är ofta underbemannade. Därför kan det vara nyttigt att avlöna en utomstående expert som kan bistå med hjälp.

Vi erbjuder en bred skala olika förvaltnings-, konsulterings- och representationstjänster som skräddarsys för de specialbehov stiftelser, organisationer, sällskap och samfund har. Vi kan underlätta din arbetsbörda genom att uppdatera och effektivera er verksamhet med hjälp av flera beprövade och fungerande modeller.

 • Tjänster för stiftelser, föreningar och samfund
  Läs mer

  Stiftelser, föreningar och samfund är vår specialkunskap!

  Tjänster inom ekonomiförvaltning och konsultering till allmännyttiga och andra stiftelser, föreningar och organisationer har alltid hört till vårt specialkunnande. Vi förstår att alla processer inom stiftelser och organisationers verksamhet måste vara i linje med kundens vision och centrala målsättningar. Primärt vill vi hjälpa stiftelser och organisationer att fortsätta den viktiga verksamheten och vi strävar efter att våra kunder kan nå framgång med hjälp av lämpliga redskap och råd. Genom att underlätta din arbetsbörda är vårt syfte att hjälpa din stiftelse eller organisation att fortsätta sin viktiga verksamhet i framtiden.

  Våra heltäckande tjänster för stiftelser och organisationer inkluderar bl.a.:

  • Bokslut för stiftelser och organisationer
  • Skaräddarsydda kontoplaner och rapportering för just din stiftelse eller organisation
  • Värdepappersbokföring och värdepappersreskontra
  • Hantering av fristående fonder
  • Tjänster för helt eller delvis allmännyttiga stiftelser och organisationer 
  • Hantering av medlemsregister
  • Administrativa tjänster för att avlasta ombudets arbetsbörda
  • Årsanmälningar till stiftelseregistret
  • Stipendiebetalningar och anmälningar till myndigheter
 • Tjänster för Family Office -företag och kapitalförvaltare
  Läs mer

  Vi sköter om din förmögenhets administration enligt dina önskemål

  Vi erbjuder mångsidiga tjänster i anknytning till förmögenhetsadministration eftersom det ofta behövs hjälp av någon som är utomstående i förhållandet till familjen eller företaget.

  Många privatpersoner, familjer, familjeföretag och -koncerner behöver rådgivning i anknytning till ekonomiförvaltning och administration, rapportering samt en mängd andra praktiska frågor. Vi är mycket medvetna om att det kräver noggrann omsorg för att allt ska gå till på ett ändamålsenligt och planmässigt sätt då det är fråga om att förvalta privategendom. Notera gärna, att vi inte erbjuder placeringsrådgivning eller motsvarande tjänster. Vi är en expertorganisation som tar hand om administration, arrangemang och processer i ett skede då våra kunder redan fattat ett placeringsbeslut. Vi tävlar med andra ord inte med egendomsförvaltare eller placeringsrådgivare — i stället är vi snarast ett administrativt stöd för kunden och förvaltarna/rådgivarna.

  Vi har lång erfarenhet av både långsiktig företagsstyrning och styrning av privategendom. Tack vare vår erfarenhet kan vi komma med insikt och perspektiv i olika situationer och erbjuda dig förtrolig, flexibel och individuell rådgivning samt skräddarsydda lösningar. I vanliga fall arbetar vi med våra samarbetspartners, t.ex. banker, förmögenhetssförvaltare, advokatbyråer, skatterådgivare samt Privat Office -företag.

Fastighetsförvaltning
Vi tar hand om dina fastigheters och din lägenhetsportföljs hela livscykel

Vår filosofi har alltid grundat sig på att hela tiden beakta ägarnas perspektiv och därför förvaltar vi din egendom som om den vore vår egen. Då det gäller fastighetsförvaltning och andra ärenden relaterade till fast egendom, t.ex. bostäder, håller vi hela tiden slutresultatet klart i sikte. Därtill beaktar vi naturligtvis t.ex. hyresgästers och andra användares behov. 

Fastighetsförvaltning samt ägo av bostäder eller en bostadsportfölj inkluderar alltid processer, program och kunnighet som behövs för att styra alla administrativa uppgifter. Vi hjälper dig att navigera tryggt och säkert genom hela livscykeln på din förmögenhetsadministration. Vi erbjuder hjälp med allt som har att göra med anskaffningar och köp av fastigheter och bostäder, att sköta ansvarsfrågor och förpliktelser, användning och upprätthållning samt slutligen vid behov även försäljning och avyttring. 

Inom fastighetsförvaltning strävar vi alltid snarare efter att förhindra än att lösa problem. På så sätt kan vi försäkra oss om att din fastighetsförvaltning sker med fasta tag och därmed kan vi koncentrera oss på det väsentliga, dvs egendomsförvaltningen och att öka antalet nöjda hyresgäster och fastighetens värdeutveckling.

 • Ekonomisk fastighetsförvaltning
  Läs mer

  Vi erbjuder allt du behöver för ekonomisk förvaltning av din fasta egendom

  Vi erbjuder ekonomiska förvaltningstjänster med vilka vi kan försäkra oss om att din fastighet sköts på rätt sätt. Allt som oftast inkluderar våra tjänster bl.a. hyreskontrakt, hyresfakturering, bokföring, upprättande av bokslut och heltäckande skattetjänster i anknytning till mervärdes-, inkomst- och fastighetsbeskattning.

  Ta kontakt om du vill veta mer eller ifall du har frågor om fastighetsplacering. 

  Vår ekonomiska fastighetsförvaltning inkluderar:

  1.    Hyresfakturering och hyreslista (rent roll)

  2.    Anmälningar, rapporter, protokoll, delgivning och kommunikation mellan ägare

  3.    Tjänster i anknytning till leverantörsskulder

  4.    Rapportering per halvår eller kvartal, inkl. följande moment:

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Budget vs. utfall
  • Fordringar på hyresgäster
  • Beräkning av kassaflöde samt prognoser
  • Utveckling av årsbudgeten
  • Utarbetning av bokslutet med bilagor
  • Hantering av årlig revision
  • Förberedning och uppläggning av skattedeklaration
  • Skräddarsydd rapportering för olika behov
  • Rapportering till ledningen per månad eller kvartal

 • Teknisk fastighetsförvaltning
  Läs mer

  Vårt team tar hand om din fastighet under hela dess livscykel

  Med hjälp av våra mångsidiga tjänster kan vi ta hand om hela livscykeln för din fastighet. Vi är erfarna och ansvarskännande proffs på fastighetsförvaltning och därför har vi bästa möjliga färdighet och samarbetspartners för att försäkra dig om att den dagliga skötseln av din fastighet sker på bästa möjliga sätt och med beaktning för både tekniska och säkerhetsrelaterade detaljer.

  Våra tjänster inkluderar bl.a. hantering av hyreskontrakt, styrning av tjänster i anknytning till ibruktagning och underhåll, budgetering, försäljning, förvaltning, bokföring och övrig rapportering. Ta kontakt så berättar vi mera. Vi strävar alltid efter att modifiera och skräddarsy våra tjänster så att de ska passa våra kunders behov på ett precist och optimalt sätt.

  Med hjälp av våra tjänster ser vi till att:

  • hyresgästerna stannar länge
  • vår kundbetjäning är aktiv och reagerar snabbt
  • kommunikationen med ägarna är konstant
  • underhållet förebygger skador
  • du ska ha lätt att välja och förhandla om tilläggstjänster
  • göra fysiska kontrollbesök
  • kunna förbereda tjänster för försäljningsanbud
  • övervaka entreprenörernas och försäljarnas verksamhet
  • sköta dokumenthantering i anknytning till dina fastigheter och hyresgäster
  • hjälpa till med projekt, t.ex. byggentreprenader eller renoveringsarbeten
  • underlätta kommunikationen med lokala byggnadsmyndigheter
  • bistå med hjälp i fråga om fastighetens säkerhet och krishantering

Rådgivning
Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder både inhemska och utländska kunder ett sortiment av olika tjänster för ekonomiförvaltning och företagsstyrning. Vi utnyttjar moderna molnbaserade system, t.ex. Visma Fivaldi, MS Dynamics NAV samt Fatman för fastighetsförvaltning. Vi använder oss även av egna, för oss skräddarsydda system så som värdepappersreskontra, med vilka vi kan erbjuda bästa möjliga tjänster åt våra kunder.

Att ta hand om våra kunder och deras behov har alltid varit en del av den bärande kraften för vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att, enligt vår bästa förmåga, förutse din önskan och dina kommande behov. Vår verksamhet och kundbetjäning grundar sig på faktorer som driver företagets värde med en aktieägares vy och ur en ekonomichefs perspektiv. Våra heltäckande tjänster fokuserar på att utveckla din företagsverksamhet på ett övergripande sätt, och de innehåller bl.a. effektiva överenskomna mätare för den ekonomiska utvecklingen, med vilka vi strävar efter att fylla aktieägarnas krav och förväntningar.

Vi erbjuder tjänster inom ekonomiförvaltning och företagsstyrning både för företag, privatpersoner och samfund, samt även finansiärer och investerare som antingen letar efter eller förhandlar om eventuella placerings- eller finansieringsalternativ.