Om oss
Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå med en sekelslång erfarenhet av ekonomiförvaltning, rådgivning och administrativa tjänster. Våra konsult- och specialisttjänster riktar sig till flera olika kundgrupper: stiftelser, föreningar, olika samfund, inhemska och internationella företag samt deras finländska dotterbolag, investerare och kapitalförvaltare samt fastighetsägare och ägare av annan fast egendom. Vi betjänar även privatpersoner och handhar ofta administrationen för och rapporteringen av olika typer av egendom.


Hur kan vi stå till tjänst?

Kärnan i vår verksamhet består av en mängd olika administrativa tjänster med vilka vi stöder våra kunders individuella behov. Tack vare vår yrkeskunnighet och våra tekniska färdigheter har vi möjlighet att hjälpa dig navigera rätt och förbättra dina verksamhetsmodeller och praxis inom ekonomiförvaltning, företagsstyrning och fastighetsförvaltning.

Vi är specialiserade framför allt som samarbetspartner inom ekonomiadministration för stiftelser, föreningar och andra samfund. Därmed är vi orienterade i dessa organisationers speciella behov och önskemål. Vi förstår vikten av det arbete som utförs i dessa organisationer för det allmännas väl och den påverkan dessa har i samhället i stort. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda klara, funktionella och enkla administrativa lösningar så att våra kunder kan koncentrera sig på det väsentliga, dvs förbättra levnadsstandarden för utsatta grupper, stöda forskning, konst och kultur samt finansiera skolning och utbildning. 

Trots att våra kunder har specifika behov och olika önskemål och krav, har vi alltid lyckats bygga långsiktiga och framgångsrika samarbetsförhållanden. Då vi fungerar som den betrodda och pålitliga samarbetspartnern inom ekonomiadministration, kan ni koncentrera er på det som betyder mest för er.


Att ta hand om våra kunder är vår viktigaste uppgift

Vår målsättning är att hitta de bästa möjliga lösningarna för varje kund. För att uppnå detta erbjuder vi vid sidan om ekonomi- och företagsförvaltning även heltäckande representation, styrning och intressebevakning samt rådgivning inom grundläggande juridik och beskattning. Därtill samarbetar vi med ett flertal ledande advokatbyråer och revisionssamfund för att se till att helhetsservicen uppfyller alla uppställda förväntningar och krav. Kärnan i hela vår verksamhet baserar sig på tillit, ömsesidigt förtroende och en omsorg för våra kunder.

Vår verksamhet och vårt specialkunnande stöds av en högklassig infrastruktur för datateknik med vilken vi försäkrar oss om att de tjänster du får är av bästa kvalitet, med omsorg producerade och levererade tidsenligt. Våra etablerade etiska principer och betonandet av ägarkontroll syns tydligt i all vår verksamhet. Bestämda etiska normer och överenskomna ramar för vårt samarbete kommer alltid att styra såväl kvaliteten på våra tjänster som våra kundkontakter.


Vi är en engagerad och ansvarsfull arbetsgivare

Vi på Tärnan bygger upp långvariga, ömsesidigt fruktsamma och givande kundkontakter. Genom att erbjuda alla som jobbar hos oss en attraktiv och intressant arbetsplats, ser vi till att vi uppnår denna viktiga målsättning. Genom att erbjuda ett personligt utbildningsschema satsar vi på att utveckla våra experters kunnighet. Sedan våren 2017 är redovisningsbyrå Tärnan en del av Navigator Partners koncernen. Sammanlagt arbetar över 20 experter på ekonomiförvaltning inom koncernen, och de betjänar våra kunder på ett flertal olika språk.

Vision, mission och värderingar

Vision

I dagens snabba värld vill vi på Tärnan stå till tjänst med att utveckla våra tekniska lösningar och vårt professionella kunnande. Som företag vill vi växa kontrollerat och på ett lönsamt sätt.

Mission

Tärnan erbjuder dig strukturerade och kreativa tjänster som tjänar dina behov både på kort och lång sikt.

Värderingar

  • Våra kunders behov styr vårt tjänsteutbud
  • Våra tjänster är lätta att förstå och lönsamma för våra kunder
  • Våra tjänster och processer är smarta, fungerande och kostnadseffektiva
  • Vi erbjuder vår personal en möjlighet att utveckla sig i en inspirerande och stödjande arbetsmiljö

Vi rekommenderar

Ekonomiförvaltning -
för samfund och företag

Din ekonomiförvaltning tar vi gärna hand om som en helhet eller i specifika delar i samråd med dig och din organisation. Vi skräddarsyr gärna en lösning specifik för dig. Våra tjänster innehåller bokföring, redovisning, rapportering, koncernredovisning, Ekonomichefs- och Controller-tjänster samt löneadministration och HR. Vi hjälper dig att utveckla din administration och strävar till att vara en proaktiv partner.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Stiftelser och föreningar -
skräddarsydd administration

Behöver du administrativa tjänster för din stiftelse eller organisation? Vi har tiotals år av erfarenhet i att betjäna stiftelser och samfund som valt att utlokalisera sin administration. Vi sköter t.ex. utdelning av stipendier, överenskomna administrativa uppgifter och rapportering samt upprätthållande av medlemsregister, medlemsavgifter och bokföring av värdepapper och portföljer.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Fastighetsförvaltning -
för ägare av fastigheter och bostäder

Vi sköter om hyresadministration samt all annan administration för dina fastigheter eller lägenhetsinnehav. Vi är proffs på både övergripande förvaltning och rapportering av fast egendom både i Finland och utomlands. Ta kontakt, så kartlägger vi dina behov.

Robert Laurent
Robert Laurent
Kundchef