Ett århundrade av skräddarsydda tjänster med kunden i fokus

För oss på Tärnan är det oerhört viktigt att känna våra kunder och deras specifika behov – vi har värnat om våra kundrelationer sedan 1920-talet. Vi förstår vikten av en god ekonomiförvaltning och en väl anpassad administration, samt vilken betydelse detta har för den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.

Läs mer om oss

En solid sakkunnighet i ekonomiförvaltning och en djup förståelse för våra kunders administrativa behov.

En förståelse för våra kunders behov i kombination med våra skräddarsydda tjänster leder till framgång. Du kan utlokalisera din ekonomiförvaltning antingen helt och hållet eller endast delvis – du väljer själv.

Ekonomiförvaltning -
för samfund och företag

Din ekonomiförvaltning tar vi gärna hand om som en helhet eller i specifika delar i samråd med dig och din organisation. Vi skräddarsyr gärna en lösning specifik för dig. Våra tjänster innehåller bokföring, redovisning, rapportering, koncernredovisning, Ekonomichefs- och Controller-tjänster samt löneadministration och HR. Vi hjälper dig att utveckla din administration och strävar till att vara en proaktiv partner.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Stiftelser och föreningar -
skräddarsydd administration

Behöver du administrativa tjänster för din stiftelse eller organisation? Vi har tiotals år av erfarenhet i att betjäna stiftelser och samfund som valt att utlokalisera sin administration. Vi sköter t.ex. utdelning av stipendier, överenskomna administrativa uppgifter och rapportering samt upprätthållande av medlemsregister, medlemsavgifter och bokföring av värdepapper och portföljer.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Fastighetsförvaltning -
för ägare av fastigheter och bostäder

Vi sköter om hyresadministration samt all annan administration för dina fastigheter eller lägenhetsinnehav. Vi är proffs på övergripande förvaltning och rapportering av fast egendom både i Finland och utomlands. Ta kontakt, så kartlägger vi dina behov.

Robert Laurent
Robert Laurent
Kundchef

Rådgivningstjänster - för samfund, företag och privatpersoner

Behöver du rådgivning? Vi hjälper dig att planera ditt samfunds eller företags likviditetsstyrning, finansiering och budgetering eller skräddarsy rapportering och att sätta upp en lämplig administration. Vi betjänar olika samfund, företag och privatpersoner med den administrativa delen av egendomsförvaltning, rapportering och beskattning. Vi samarbetar med pålitliga revisionssamfund, skatterådgivare och advokatbyråer.

Jan Haglund
Jan Haglund
Kundchef

Internationella tjänster -
lokalt helhetsansvar med ett koncernperspektiv

Driver ni verksamhet i flera länder? Vi hjälper internationella samfund att etablera sig och grunda dotterbolag eller filialer i Finland. Vi sköter antingen helt och hållet, eller som ett skräddarsytt paket, om din ekonomiförvaltning och löneadministration. Därtill rapporterar vi överenskommet till moderbolaget eller koncernens olika enheter. Vi sköter om registreringar och anmälningar till myndigheter och hjälper dig att upprätta en lämplig administration. Vi erbjuder även skräddarsydd koncernrapportering på flera olika språk.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Skräddarsydda lösningar

Letar du efter något annat? Ta kontakt, så skräddarsyr vi en lösning som passar precis dig.